วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองร้องรำถวายอาลัยในหลวงร.9

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้องรำถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)

ที่บริเวณลานพระพิฆเณศวร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ใช้เครื่องดนตรีไทยวงใหญ่บรรเลงด้วยคณะนักเรียน

จากนั้น นายวงศกร หุ่นทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ขับเสภาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้คณะครู นักเรียน จำนวน 88 คน ได้ร่วมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย โดยมีคณะครู ขับร้องบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยวงใหญ่ ซึ่งในการรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ประดิษฐ์ท่ารำโดยผู้เชี่ยวชาญศิลปินแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์เ