วิธีการเผาถ่านไม้

  วิธีการเผาถ่านไม้ 
555555

ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีแก๊สหุงต้ม ยังไม่มีถ่าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจะหาเก็บฟืนมาหุงต้ม เมื่อฝนตกฟืนเปียกทำให้ยากลำบากในการหุงต้ม ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงมีการเผาถ่านาจากไม้ชนิดต่าง ๆ โดยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงหน้าหนาวอากาศแห้ง ต้นไม้ก็แห้ง ใบไม้ร่วง ชาวบ้านจึงนิยมตัดไม้และเผาถ่านในช่วงนี้ ประกอบกับเป็นช่วงที่หมดฤดูเก็บเกี่ยวพืชไร่ด้วย การเผาถ่านที่นิยมกันมี 2 แบบ คือ การเผาโดยใช้แกลบ มีข้อดีคือมีควันน้อย ไม่รบกวนบ้านข้างเคียง แต่จะได้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพไม่ดี วิธีที่สองคือเผาโดยใช้เตาเผาถ่าน ซึ่งชาวบ้านจะทำเตาเผาจากดินเหนียวที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน การเผาถ่านด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือให้ถ่านไม้คุณภาพดี แต่มีข้อเสียคือมีควันมากรบกวนบ้านข้างเคียง การทำเตาเผาถ่านให้คงทนใช้่งานได้นานไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความชำนาญไม่เช่นนั้นเมื่อเผาแล้วเตาอาจจะพังได้ จึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างหนึ่ง และเตานี้ใช้งานมากกว่า 10 ปีแล้ว ยังคงอยู่ในสภาพดี โดย    นายประหยัดบอกว่าสิ่งสำคัญในการทำเตาคือต้องใช้ดินเหนียวคุณภาพดี มีความเหนียวมาก ถูกความร้อนแล้วไม่แตกร้าวง่าย ซึ่งดินที่ใช้นี้ต้องไปนำมาจากบ้านกุดพุดซา ตำบลหนองบัวละคร โดยชาวบ้านได้ทำเตาเผากันหลายหลังคาเรือน โดยเตาที่นายประหยัดใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเตาหลังที่สอง (เตาแรกทดลองทำทนความร้อนไม่ได้จึงได้พังไป)