อุปกรณ์

อุปกรณ์ในการทำเตาเผาถ่าน

11111111

อุปกรณ์ในการทำเตาเผาถ่านแบบไร้ควัน หรือ เตาเผาไบโอชาร์ วัสดุที่ใช้เราหาจากวัสดุในบ้านที่เหลือใช้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน่ะค่ะถัง200ลิตร 1 ถัง
ถัง 200 ลิตร 1 ถัง ตัวนี้ใช้แบบถังเก่าที่ผุๆก็ได้ค่ะ เพราะเราตัดเอาแค่ 1 ฟุต
สังกะสีเก่า 1 แผ่น

1523

เหล็กท่อกลมประมาณครึ่งเมตร 1 เส้น
สกรูยึดสังกะสีหรือลวด
อุปกรณ์ในการตัดและเจาะรูสว่านเจาะดอกสว่านขนาดเล็ก,และดอกสว่านขนาดครึ่งนิ้ว
ลูกหนูหรือเครื่องตัด
ไขควง
คีม
ปากกาเคมี