เกี่ยวกับเรา

ถ่านชาร์จ 
เป็นถ่านชาร์จ NiMH รุ่นใหม่ที่เพิ่งนำออกวางขายใน ปี 2007 นี้เอง โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติของถ่านอัลคาไลน์ เข้าไปชดเชยในถ่าน NiMH แบบปกติ ก็คือ อัตราการคายประจุต่ำมาก ๆ แต่ก็มีความจุลดลงกว่า NiMH แบบเดิมประมาณ 20 % แต่ ก็สะดวกตรงนี้ไม่ต้องชาร์จบ่อย ๆ กรณีเก็บไว้นาน , หรือใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ถี่นัก แต่ไม่ต้องกังวลกับการคลายประจุจะหมดของถ่านชาร์จ NiMH แบบเดิมเมื่อทิ้งไว้นาน ๆ