ชงแผนไบโอเข้าครม. ชี้เอกชนลงทุนเพียบ

ชงแผนไบโอเข้าครม. ชี้เอกชนลงทุนเพียบ

พระราม 6 * “อุตตม” แย้มเตรียมเสนอแผนพัฒนาไบโออีโคโนมีวงเงิน 9.74 พันล้านบาท เข้า ครม.หลังเอกชนผุดแผนลงทุนในอีอีซีแล้ว พร้อมกระจายแผนช่วงปี 2560-69 มีเงินลงทุนเกินแสนล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความ คืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ว่ารัฐบาล มีแผนลงทุนโครงการอุตสาห กรรมชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ระยะปี 2560-64 วงเงิน 9,740 พันล้านบาท ซึ่งเตรียมจะเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆ นี้ ซึ่ง เบื้องต้นมีแผนลงทุนอุตสาห กรรมชีวภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของบริษัท Baxter ลงทุนผลิตน้ำยาล้างไตในนิคม อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ วงเงิน 2,240 ล้านบาท บริษัท Total influence12.com
และบริษัท corbion ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง มูลค่า 3,500 ล้านบาท และโครงการลงทุนปาล์ม ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท GGC มูลค่า 4,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการ เสนอแผนขยายพื้นที่โครง การลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนลงทุน 41,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2560-64 และปี 2565-69 กำ แพงเพชรมีแผนลงทุน 2,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีแผน ลงทุนโครงการอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น มีแผนลงทุนนิคม อุตสาหกรรม 29,700 ล้านบาทในปี 2560-64 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความได้เปรียบ
เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเครื่องสำอาง และปี 2565-69 มีแผนลงทุน 5,290 ล้านบาท

“ภาพรวมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ (ไบโอชีวภาพ) ตั้งแต่ช่วงปี 2560-2569 คาดมีเม็ดเงินลงทุนมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตภาคเกษตรได้ 40% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรได้ 400,000 ล้านบาทภายใน 10 ปี รายได้เกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อปี
ตั้งเป้าหมายทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 800,000 ครัวเรือน สร้างแรงงานที่มีองค์ความรู้ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและนักวิจัยพัฒนาเพิ่มได้ 20,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีก 2 เท่า” นาย อุตตมกล่าว.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*