จีนใช้ QR Code ปรับคนเลี้ยงสุนัข

จีนใช้ QR Code ปรับคนเลี้ยงสุนัข

ตลาดของผู้รักการเลี้ยงสัตว์ในจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 15% ต่อปีกำลังกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่โลกเทคโนโลยีต้องเข้าไปจัดการ เมื่อมีการพบว่า เจ้าของสัตว์เหล่านั้น หลายคนยังไม่รู้จักวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และปล่อยให้เพื่อนสี่ขาของพวกเขาออกมาเดินเพ่นพ่านบนถนน หรือถ่ายเรี่ยราดจนเป็นปัญหาสังคม

นั่นจึงนำไปสู่มาตรการเด็ดขาดของจีนที่ระบุให้เจ้าของสุนัขต้องมีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และติดแผ่นป้าย QR Code เอาไว้ที่ปลอกคอ โดยหากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีการปล่อยให้สุนัขมาเดินอยู่บนถนนโดยปราศจากเจ้าของมาควบคุมแล้ว พวกเขาจะได้สแกน QR Code และเรียกเจ้าของออกมาจัดการได้อย่างถูกต้อง

โดยหากเป็นการทำความผิดครั้งแรก เจ้าของจะถูกตักเตือนและถูกตัด 3 แต้ม หากโดนเรียกครั้งที่ 2 จะถูกตัด 6 แต้ม และมีค่าปรับ 200 – 500 หยวน แต่ถ้าหากทำความผิดเป็นครั้งที่ 3 จะถูกตัด 12 แต้ม และจะถูกริบสัตว์เลี้ยงด้วย เจ้าของจะได้รับสัตว์เลี้ยงคืนกรณีเดียวก็คือต้องเข้ามาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ดีให้ผ่านให้ได้

จากมาตรการดังกล่าวที่เมืองจี่หนาน มณฑลซานตง นำมาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันพบว่าในระบบมีการลงทะเบียนสุนัขแล้วประมาณ 50 ล้านตัว แต่ที่น่าสนใจก็คือ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้รับการลงโทษ 1,430 ราย โดยในจำนวนนี้มี 122 รายต้องเข้ารับการทดสอบดังกล่าว และมี 12 รายที่สอบตก ส่งผลให้ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์นั้นได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี ข้อมูลของทางกรมตำรวจพบว่า หลังจากนำกระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้ เสียงตำหนิเรื่องพฤติกรรมสุนัขในที่สาธารณะของปี 2560 ลดลงถึง 43% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนปัญหาเรื่องสุนัขกัดคน หรือเห่าใส่คนในที่สาธารณะก็ลดลงถึง 65% เช่นกัน

นโยบายที่เข้มงวดกับผู้มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองกำลังขยายไปยังเมืองต่าง ๆ ของจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเมืองล่าสุดที่นำไปปรับใช้คือเมืองซูโจว ในมณฑลเจียงซู และในอนาคตจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชันออกมารองรับด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*