การมองเห็นของสุนัข

การมองเห็นของสุนัข

เรายังสรุปไม่ได้ว่าสมองของสุนัขจะแปลความหมายสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นอย่างไร ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้โดยนักพฤติกรรมสุนัข มีงานวิจัยที่น่าสนใจทำการศึกษาโดย Neitz, Geist(เนสซี้ เกส) และ Jacobs(เจคอบ) ใช้วิธีการนำแผนสี่เหลี่ยมที่มี 3 สี วางไว้หน้าสุนัข ฝึกให้สุนัขหยิบสีที่แตกต่าง เพื่อผู้วิจัยจะได้เดาได้ว่าสีอะไรที่สุนัขมองเห็น คำถามก็คือสุนัขหยิบแผ่นสีจากความแตกต่างของสี ไม่ใช่ความแตกต่างของแสง จากการศึกษานี้ได้กล่าวว่า สุนัขมองเห็นได้คล้ายคนตาบอดสี ซึ่งไม่สามารถแยกสีแดงและสีเขียวออกจากกันได้ นอกจากนั้นโลกของสุนัขจะประกอบด้วยสี เหลือง น้ำเงิน และเทา โดยเมื่อคนเราเห็นสีแดงสุนัขจะเห็นเป็นสีเหลือง เราเห็นสีเขียวสุนัขจะเห็นสีขาวออกเทาๆ บริเวณสีขาวซึ่งเรียกว่า จุดไม่มีสี เกิดขึ้นที่บริเวณ 480 nm ของแถบสีที่มองเห็น (visual spectrum) ตามปกติที่จุด 480 nm จะปรากฏอยู่ในช่วงน้ำเงินแกมเขียว ทุกความยาวคลื่นแสงที่ยาวกว่าจุดไม่มีสีสุนัขจะไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ และจะมองเห็นเป็นสีเหลือง

โดยสุนัขทั้งหลายจะมีเซลล์รูปกรวยเพียงแค่ 2 แบบเท่านั้น ทำให้มองเห็นสีได้น้อยกว่ามนุษย์ เช่นภาพเปรียบเทียบด้านล่าง

ภาพที่มนุษย์มองเห็นสี
ภาพที่มนุษย์มองเห็นสี

และนี่ก็คือภาพที่สุนัขมองเห็นสี
และนี่ก็คือภาพที่สุนัขมองเห็นสี

ความชัดเจน – สุนัขจะมองเห็นได้ในระยะใกล้ๆ เท่านั้น โดยมีการทำทดสอบพิเศษเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสุนัขกับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์สามารถมองเห็นได้ในระยะ 75 ฟุต (22 เมตร) แตกต่างกับสุนัขที่มองเห็นได้ไกลที่สุดเพียง 20 ฟุต (6 เมตร) เท่านั้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*