กระเพาะบิด

กระเพาะบิด เป็นโรคที่เกิดความสูญเสียชีวิตสุนัขมาก

สิงหาคม 31, 2018 9A89E7 0

กระเพาะบิด เป็นโรคที่เกิดความสูญเสียชีวิตสุนัขทำให้เจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขเสียใจมามากต่อมาก เนื่องจากเมื่อเกิดภาวะนี้จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงที แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร มีหลายปัจจัยครับ ทั้งเร