ฝึกหมาให้รู้จักกฎระเบียบประจำบ้าน

การฝึกหมาให้รู้จักกฎระเบียบประจำบ้าน

สิงหาคม 15, 2018 9A89E7 0

1.ตั้งตัวเป็นจ่าฝูง อยากให้หมาเชื่อฟัง โดยที่ยังมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย คุณต้องตั้งตัวเป็นจ่าฝูง หมาจะได้เข้าใจว่าตัวเองอยู่จุดไหนในลำดับชั้นประจำบ้าน ถ้าคุณมีลูก ก็ต้องทำให้ลูกอยู่ในลำดับชั้นที่ว่า