Cocker Spaniel

ค็อกเกอร์ หรือ สแปเนียล (Cocker Spaniel)

กรกฎาคม 3, 2018 9A89E7 0

ค็อกเกอร์ หรือ สแปเนียล Cocker Spaniel ได้แก่ อเมริกัน ค็อกเกอร์ สแปเนียล และ อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล ความสูง/น้ำหนัก สุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์ สแปเนียลเพศผู้จะมีความสูงระหว่าง 15.5 ถึง 16.5 นิ้ว เพศเมีย