บอร์เดอร์ คอลลี่

มิถุนายน 14, 2018 9A89E7 0

บอร์เดอร์ คอลลี่ เป็นสุนัขขนาดกลาง เพศผู้เมื่อยืนขึ้นจะสูง 22 นิ้ว และมีน้ำหนักได้ถึง 45 ปอนด์ (20 กิโลกรัม) ส่วนเพศเมียเมื่อยืนขึ้นจะสูง 21 นิ้ว และมีน้ำหนักได้ถึง 42 ปอนด์ (19 กิโลกรัม) พวกเขาดูเหมื