สแตฟฟอร์ด เชียร์เทอร์เรียร์

อเมริกัน สแตปฟอร์ดชายส์ เทอร์เรีย

กรกฎาคม 5, 2018 9A89E7 0

อเมริกัน สแตปฟอร์ดชายส์ เทอร์เรีย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้มันสูญหายไปในระหว่างสุนัขในอังกฤษและอเมริกาได้ถูกห้ามให้ต่อสู้กัน สายพันธ์นี้ได้ถูกผสมข้ามสายพัธุ์มาจากหลากหลายสายพันธ