ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever)ตัวใหญ่ ใจดี อ่อนโยน ฉลาด

เมษายน 12, 2018 9A89E7 0

ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่จัดอยู่ในกลุ่ม sporting group เนื่องจากต้นกำเนิดเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าและจับสัตว์ พื้นฐานโครงสร้างจึงเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรง ทรงตัวได้ดี สามรถทนต่อสภาวะที่ปรวนแปร